In en rond 1654

In het jaar 1654, waarin na de herleving het nieuwe zilver voor St. Oswaldus werd gemaakt, was de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) net voorbij. De Spanjaarden zijn weg, maar nu wordt Nederland bedreigd door Engeland en Frankrijk. In 1654 is de strijd met Engeland volop aan de gang. De zeeslagen van De Ruyter en Tromp zijn bekend. In 1654 wordt de vrede van Westminster gesloten. Deze houdt in dat Nederlandse schepen in de Britse zeeën het eerst de vlag strijken. Er wordt ook te land onderhandeld over vrede met de Engelse regering.

  •    In 1653 wordt Johan de Witt raadspensionaris.
  • Bijgeloof: in Wijnbergen worden twee mensen door het gepeupel verdronken in het Waalse Water, verdacht van hekserij.
  • Armenzorg: her en der worden bij hagelkruizen brooduitdelingen gehouden voor de armen, zoals in Kilder.
  • Wehl wordt Heerlijkheid (1647).
  • Graaf Albert van den Bergh overlijdt in (1656).
  • Het slingeruurwerk wordt uitgevonden (1657).

Contactgegevens

St. Oswaldusgilde
Gildegebouw: Oude Doetinchemseweg 61
7038 BG Zeddam

Secretariaat: Schapenweg 36
7038 BV Zeddam

Tel. (Gildegebouw) 0314 - 651063
E-mail. info@oswaldus.nl
 
Kvk. 40120990