Jan Kuster koning bij St. Oswaldusgilde

ZEDDAM - Het 360- jarige St. Oswaldusgildevierde haar jaarlijkse voorjaarskermis op maandag 16 juni j.l. Om 6.30 uur werden de leden door trommelaars gewekt dat er op die dag hun voorjaarskermis is. Ruim tachtig gildebroeders vertrokken vanaf het Gildegebouw, met medewerking van harmonie Kunst na Arbeid, naar het zandgat (bij de familie Garrido) waar het schieten plaats vond. Er werd fel gestreden om het koningsschap, maar Jan Kuster bleef allen de baas en schoot met het hoogste aantal een twaalf in het midden van de roos. 2. Gerard Fuhler 3. Joop Wolters en 4. Johan Berendsen.

Na het koningschieten werd voor het Gildegebouw een vendelhulde gebracht door vendelier Frans Koster voor de koning en alle aanwezigen, samen met harmonie KnA. Aansluitend werden twee jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet door kapitein Pascal Kamperman.

"Vijftig jaar bij het gild en dan pas een onderscheiding", memoreerde Pascal tot jubilaris Frans Daals, "Het blijft een speciaal gebeuren. Het aanmelden in 1964 is een goede investering geweest. Voor 45 gulden werd jij toen lid van het gilde,voor heel je leven. Je houdt je conditie goed op peil door samen met Hennie te gaan fietsen en wandelen en voor wekelijks in het zwembad. Kortom samen blijven genieten.’’

Ook overste Nico Tomberg werd in het zonnetje gezet voor zijn 25- jarig bestuurslid van het St. Oswaldusgilde. "In 1989 kwam Nico in het Gildebestuur. Onder zijn voorzitterschap en door zijn toedoen is er binnen het bestuur en naar de leden toe aandacht ontstaan voor openheid, communicatie en vastlegging. De vergaderingen worden uitstekend geleid en met de nodige humor op zijn tijd", aldus Pascal Kamperman.

Na de huldiging van de jubilarissen werden negen nieuwe leden in het Gildegebouw geïnstalleerd. Met de hand op het alom oude gildeboek van honderden jaren oud werden Gerard Bod, Hans Bockting, Andre Migchelbrink, Len Bieleveldt, Joost Kappert, Luuk ten Have, Koen Gerritsen, Luc Welling en Michiel Gerritsen in het gilde opgenomen. ’s-Avonds werd er nog gedanst m.m.v. Kiep Movin.

vorig artikel: Gonnie Geerts-Giesen exposeert met cursisten


Contactgegevens

St. Oswaldusgilde
Gildegebouw: Oude Doetinchemseweg 61
7038 BG Zeddam

Secretariaat: Schapenweg 36
7038 BV Zeddam

Tel. (Gildegebouw) 0314 - 651063
E-mail. info@oswaldus.nl
 
Kvk. 40120990