Voorjaarskermis Nieuwe Stijl 2015

Op 1 juni jl. hebben we weer onze jaarlijkse voorjaarskermis gevierd, dit jaar voor het eerst met een nieuw, aangepast programma. In plaats van een gescheiden dag en avondprogramma is dit jaar voor het eerst gekozen voor een dagfeest met een aaneengesloten programma tot het begin van de avond, uiteraard met behoud van oude tradities.

Zo werden om 6.30 uur de leden (maar natuurlijk ook de rest van Zeddam) door onze trommelaars gewekt en verzamelden de leden zich rond 9.00 uur bij het Gildegebouw. Ruim 90 gildebroeders vertrokken om 9.30 uur, onder muzikale begeleiding van harmonie Kunst na Arbeid, naar het zandgat waar het schieten plaats vond. Wim Berendsen trok uiteindelijk aan het langste eind en werd voor de 2e keer in zijn leven koning.

Na het koningschieten werd voor het Gildegebouw een vendelhulde gebracht door vendelier Frans Koster voor de koning en alle aanwezigen. Hierna trok het gezelschap naar binnen, waar scheidend bestuurslid Ton Bekker tot zijn grote verrassing vrouw, kinderen en kleinkinderen aantrof. Na het feliciteren van de koning bleek waarom: Ton werd onder toeziend oog van zijn gezin door overste Nico Tomberg uitgebreid bedankt voor zijn langdurige (ruim 30 jaar) en intensieve werk als bestuurslid en penningmeester van ons gilde. In deze lange periode heeft Ton veel nieuwe initiatieven en innovaties geintroduceerd. Reden genoeg voor het bestuur om te besluiten Ton te benoemen als ere-bestuurslid. Dit zal volgend jaar Mei nog wel in de algemene ledenvergadering formeel bekrachtigd moeten worden, maar aan het applaus uit de zaal te horen zal dit slechts een formaliteit zijn.

Hierna volgde nog een hoogtepunt op onze jaarlijkse voorjaarskermis: het inkopen van nieuwe leden. Ook dit jaar weer maar liefst 8 jonge Zeddammers die graag lid van ons Gilde willen worden! Met de hand op het oude gildeboek van honderden jaren oud werden Rik Overgoor, Rick Nibbeling, Tom Reijers, Jasper Bockting, Sjoerd Migchelbrink, Robbin Kleinpenning, Bart Berendsen en Mark Hoogland in het gilde opgenomen. Zelden zoveel trotse vaders op een hoop gezien!. Hierna was er tijd voor een lunch voor de aanwezigen. De soep en de broodjes gingen er in als koek. Vanaf 14.00 uur stroomden ook de partners van de leden en overleden leden binnen, waarna het, met maar liefst zo’n 150 aanwezigen, onder de muzikale begeleiding van ‘Kiep Movin’, een erg gezellige middag werd. Kortom, een zeer geslaagde voorjaarskermis ‘nieuwe stijl’ met een zeer goede opkomst!

vorig artikel: 200 bezoekers tijdens de Kerst-expositie in Rosmolen


Contactgegevens

St. Oswaldusgilde
Gildegebouw: Oude Doetinchemseweg 61
7038 BG Zeddam

Secretariaat: Schapenweg 36
7038 BV Zeddam

Tel. (Gildegebouw) 0314 - 651063
E-mail. info@oswaldus.nl
 
Kvk. 40120990