Voorjaarskermis 6 juni 2016

Op 6 juni jl. hebben we weer onze jaarlijkse voorjaarskermis gevierd, in navolging van vorig jaar met een doorlopend dagprogramma.

Om 6.30 uur werden de gildeleden en de rest van Zeddam door onze trommelaars gewekt en verzamelden de leden zich rond 9.00 uur bij het Gildegebouw. Zo’n 90 gildebroeders vertrokken om 9.30 uur, onder muzikale begeleiding van harmonie Kunst na Arbeid, naar het zandgat waar het koningschieten plaats vond. Rob Tomberg, de zoon van onze Overste Nico Tomberg, trok bij het kampen tegen Berthold Kleinpenning uiteindelijk aan het langste eind en werd voor de 2e keer in zijn leven koning.

Na het koningschieten werd voor het Gildegebouw een vendelhulde voor de koning gebracht door Frans Koster, die de rol van vendelier dit jaar, na zijn afscheid uit het bestuur, voor de laatste keer vervulde. Hierna trok het gezelschap naar binnen, waar allereerst aandacht besteed werd aan een aantal officiële aangelegenheden. Wim Berendsen, vorig jaar nog koning van ons gilde, werd onder toeziend oog van zijn vrouw en kinderen gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Na de toespraak door Pascal Kamperman werd hem de bijbehorende onderscheiding door Overste Nico Tomberg opgespeld. Daarna werden de scheidende bestuursleden Frans Koster en Jan Kuster nog een keer publiekelijk in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inspanningen voor ons gilde. De verrassing voor Frans Koster was vervolgens groot toen hij van de overste ook nog een onderscheiding kreeg opgespeld voor het feit dat hij zijn bestuursfunctie meer dan 25 jaar heeft uitgeoefend.

Hierna volgde nog een hoogtepunt op onze jaarlijkse voorjaarskermis: het inkopen van nieuwe leden. Ook dit jaar weer 4 Zeddammers die graag lid van ons Gilde willen worden! Met de hand op het afgelopen jaar fraai gerestaureerde gildeboek van honderden jaren oud en het uitspreken van de eed werden Leon Feijen, Stefan Bod, Ronald Evers en Mike Lukkezen, na het nuttigen van een glaasje jonge jenever in ons gilde opgenomen. Ook zij mogen zich vanaf nu gildebroeder noemen. Hierna was er tijd voor soep en broodjes voor de aanwezigen. Vanaf 14.00 uur stroomden ook de partners van de leden en overleden leden binnen, waarna het, met maar liefst zo’n 150 aanwezigen, onder de muzikale begeleiding van ‘Kiep Movin’, een warme, maar erg gezellige middag werd. Kortom, wederom een zeer geslaagde voorjaarskermis met een zeer goede opkomst!

vorig artikel: Culturele avond: Bargh in oorlogstied


Contactgegevens

St. Oswaldusgilde
Gildegebouw: Oude Doetinchemseweg 61
7038 BG Zeddam

Secretariaat: Schapenweg 36
7038 BV Zeddam

Tel. (Gildegebouw) 0314 - 651063
E-mail. info@oswaldus.nl
 
Kvk. 40120990