Voorjaarskermis 2018

Op 4 juni jl. hebben we, onder zomerse weeromstandigheden, weer onze jaarlijkse voorjaarskermis gevierd.

Om 6.30 uur werden de gildeleden en de rest van Zeddam door onze trommelaars gewekt en verzamelden de leden zich rond 9.00 uur bij het Gildegebouw. Maar liefst 101 gildebroeders vertrokken om 9.30 uur, onder muzikale begeleiding van harmonie Kunst na Arbeid, naar onze vertrouwde plek onder de bomen bij de familie Garrido aan de Groeneweg, waar het koningschieten plaats vond. ’t Eerste schot werd gelost door de ‘oude’ koning, Jos Berntsen. Na de volle ronde waren er 2 kandidaten over voor het koningschap, Fré ter Wiel en Hans Hakvoort. Hans Hakvoort werd overduidelijk overklast door Fré ter Wiel, die daarmee de nieuwe koning werd. 2e, 3e en 4e werden Eef Böhmer, Sjonnie Janssen en Franc Bieleveldt.

Na het koningschieten werd voor het Gildegebouw een vendelhulde voor de koning gebracht door Hans Reijers.

Hierna trok het gezelschap naar binnen, waar iedereen welkom geheten werd door Overste Pascal Kamperman. Na het openingswoord en het feliciteren van de nieuwe koning door de leden werden jubilaris Wim Limbeek en zijn echtgenote Lucy door de overste toegesproken en kreeg Wim de versierselen behorend bij zijn 60-jarig lidmaatschap door Pascal opgespeld. Hierna volgde het altijd weer gedenkwaardige moment van het inkopen van nieuwe leden. Dit jaar 3 Zeddammers die graag lid van ons Gilde willen worden. Met de hand op het gildeboek van honderden jaren oud en het uitspreken van de eed werden Eric Vreuls, Jeroen Hebing en Remco Bod, na het nuttigen van een glaasje jonge jenever in ons gilde opgenomen.

Ook zij mogen zich vanaf nu gildebroeder noemen. Staande op tafel werden zij door alle aanwezigen, onder leiding van onze eigen ‘Gildevinken’, die later ook nog enkele andere nummers uit hun repertoire ten gehore brachten, uit volle borst toegezongen met het Oswalduslied. Na het feliciteren van de nieuwe leden sloot  de overste het officiële gedeelte af. Hierna was er tijd voor soep en broodjes voor de aanwezigen. Vanaf 14.00 uur stroomden ook de partners van de leden en overleden leden binnen, waarna het, in een bomvolle gildezaal, onder de muzikale begeleiding van ‘Trio XL’, een erg gezellige middag werd. Kortom, wederom een zeer geslaagde voorjaarskermis met wederom een zeer goede opkomst!

vorig artikel: Rieten kap hooimijt Museumboerderij vernieuwd


Contactgegevens

St. Oswaldusgilde
Gildegebouw: Oude Doetinchemseweg 61
7038 BG Zeddam

Secretariaat: Schapenweg 36
7038 BV Zeddam

Tel. (Gildegebouw) 0314 - 651063
E-mail. info@oswaldus.nl
 
Kvk. 40120990