Al onze activiteiten moeten natuurlijk georganiseerd worden en onze eigendommen onderhouden. Wij prijzen ons als Gilde gelukkig met een groot ‘vrijwilligerskorps’: zo’n 100 mensen zetten zich op regelmatige basis in om alles wat onder onze verantwoordelijkheid valt ‘draaiend’ te houden. Wij kennen de volgende commissies of werkgroepen:

Commissies

Gildekaot

Onze vrijwilligers van de Gildekaot zorgen wekelijks voor onderhoud in en om de boerderij, verzorgen het aanwezige ‘vee’ en zorgen voor openstelling van de boerderij op afspraak. Ook verzorgen zij rondleidingen.

Rosmolen

Onze vrijwilligers van de Rosmolen zorgen voor klein onderhoud aan ’t pand, zorgen voor openstelling van de molen in het ‘seizoen’ -dat loopt van april tot en met oktober-, regelen dat er exposities plaatsvinden en dat er enkele keren per jaar nog daadwerkelijk gemalen wordt op paardenkracht.

Zandgat

Deze groep vrijwilligers draagt de zorg over het onderhoud van ons zandgat. Schoonhouden en snoeien van de hellingen in het groeiseizoen, coördineren van het professionele onderhoud van de tennisbanen, contacten onderhouden met onze ‘gebruikers’ in het zandgat etc.

Bos

Deze club onderhoudt onze bospercelen en borders in de breedste zin van het woord. Kappen, snoeien, coördineren verkoop hout, bestrijden ongedierte en ongewenste invasieve uitheemse plantensoorten daar waar nodig (denk aan de processierups en de Japanse duizendknoop).

Zaal/Horeca

Deze groep vrijwilligers is verantwoordelijk voor het Horecagedeelte van ons Gildegebouw. De planning van eigen activiteiten en activiteiten van derden (andere verenigingen die van ons gebouw gebruik willen maken, mensen die een feestje willen geven, koffietafels etc.), drankinkoop, zaal klaarzetten (tafels/stoelen), zaal opruimen, barbezetting/personeel etc.

Monumenten

Ons oorlogsmonument op de Paasberg wordt onderhouden door deze werkgroep. Ook doen zij het onderhoud van de door ons Gilde geadopteerde rotonde bij Het Tolhuis. Ook organiseert het 4 mei-comité, dat onderdeel is van deze werkgroep, jaarlijks de Dodenherdenking bij het monument.

Evenementen

De vrijwilligers in deze club regelen onze eigen ‘feestjes’. Ze regelen het programma van de jaarlijkse culturele avond, boeken muzikanten of bandjes voor de voor- en najaarskermis en organiseren ook buiten de vaste jaaragenda, eventueel samen met andere partijen, evenementen in onze zaal.

Kerstster

Tegenover onze museumboerderij kan men in ons schapenweitje een stellage vinden die ieder jaar door onze vrijwilligers wordt uitgebouwd tot een ruim 30 meter hoge kerstboom, die begin december feestelijk wordt verlicht en dan een maand lang boven Zeddam staat te stralen. Het opbouwen van de kerstster wordt door deze groep, met behulp van velen uit andere werkgroepen, georkestreerd. Daarnaast organiseert dit clubje ook de jaarlijkse feestelijke ‘ontsteking’ van de kerstster.

Archief

De vrijwilligers van deze club registreren, ordenen en digitaliseren alle foto’s en documenten in ons archief, zodat ook dat voor ons nageslacht behouden blijft. Deze commissie komt wekelijks bij elkaar.

Biljart

Sinds de verbouwing van ons Gildegebouw beschikken we ook over een heus biljart. Dit groepje vrijwilligers zorgt ervoor dat er iedere dinsdagmiddag gebiljart kan worden door onze leden en gaan dat op termijn ook voor derden organiseren.

Technische commissie

Tot slot hebben we nog een groep mensen die bij technische problemen aan of bij onze bezittingen in actie komt. Gaat er iets stuk? Kunnen we dat zelf repareren? Of moeten we daarvoor professionele hulp inschakelen?. Deze club beoordeelt en coördineert dat.