Historie

Historie

Graag willen we ons als Gilde nader aan u voorstellen, wat meer vertellen over onze historie en u een beeld schetsen van 

onze huidige positie in de Zeddamse samenleving.

Het Zeddamse Sint Oswaldusgilde bestaat al meer dan 350 jaar. Zeker is het al veel ouder, maar het is een tijdje ‘slapend’ geweest. In het Markeboek van Zeddammerbosch, in 1533 vernieuwd, is de oudst bekende vermelding van ‘Sunte Oiswailtz Schutten tot Ziedam’. Waarschijnlijk gaan de gebruiksrechten, die in dit verband worden beschreven, al terug tot diep in de Middeleeuwen. Dat blijkt ook wel uit de oudste reglementen, die nog getuigen van burenrechtsspraak.

In 1954 is besloten het 300-jarig bestaan van ons Gilde te vieren, omdat in jaartal 1654 een zilversmid voor het Gilde een schildje graveerde met de figuur van de patroonheilige. Het was een goede keuze, want de aanleiding daartoe vormde de herleving, de nieuwe start die het gilde rond 1654 maakte. En dat nieuwe begin was een uiting van de sterke wil om het Gilde, dat door de verwikkelingen in reformatie en de verarming door de Tachtigjarige Oorlog op een laag pitje was geraakt, voort te zetten. Een wil die altijd de drijfveer vormde en nog vormt van de Zeddammers om o zo zuinig te zijn op hun eeuwenoude Gilde. Het ‘Gild’ is door de eeuwen veel meer geweest dan een onderling belangengroepje en uitgegroeid tot een organisatie van, voor en door heel Zeddam.

De ontwikkelingen gaan in onze tijd snel, het Gilde verandert mee. Daarom is het goed om, naast de historie, ook de tegenwoordige activiteiten te benoemen. Sint Oswaldus laat als een van de weinig overgebleven echte oude gilden zien hoe het na zoveel eeuwen -ook functionerend op eigentijdse wijze- nog onmisbaar is.

Al onze activiteiten vinden plaats in ons eigen Gildegebouw, een historisch gebouw dat al bestaat sinds 1830. Oorspronkelijk fungeerde het als openbare school. In 1877 is dit schoolgebouw gekocht door het Gilde. Rond 1915 is het toenmalige schoolgebouw vervangen door het huidige gebouw. In 1975 is het ingrijpend verbouwd en in 2006 is tenslotte nog een keer de toilettengroep vernieuwd en is er een kleine archiefruimte gecreëerd. De afgelopen jaren werd duidelijk dat het gebouw aan een grootscheepse opknapbeurt toe was. Na veel voorbereiding is dit in 2022 gerealiseerd, zodat we nu over een duurzaam, energiezuinig en toekomstbestendig verenigingsgebouw beschikken. In ons Gildegebouw vinden niet alleen onze eigen verenigingsactiviteiten plaats, ook andere verenigingen organisaties kunnen gebruikmaken van deze ontmoetingsplek.

Heden: wat doen we zoal?

Anno nu is het Gilde een bloeiende vereniging met zo’n 180 leden, van jong tot oud. 

Met 8 bestuursleden 11 commissies met bijna 100 vrijwilligers onderhouden en beheren wij onze
bezittingen: met bosgronden, (verpachte) landbouwgrond, historische monumenten en een
recreatiegebied levert het Gilde dagelijks een grote bijdrage aan leefbaarheid en welzijn van de
Zeddamse samenleving en omgeving.