Het Gilde

Het Sint Oswaldusgilde

Het Sint Oswaldusgilde uit Zeddam heeft een rijke geschiedenis van meer dan 350 jaar, waarvan de oorsprong vermoedelijk nog verder teruggaat. Gedurende een periode was het gilde inactief, maar de oudste bekende vermelding, te vinden in het Markeboek van Zeddammerbosch uit 1533, spreekt al van de ‘Sunte Oiswailtz Schutten tot Ziedam’. De gebruiksrechten, zoals beschreven in dit document, lijken zelfs tot diep in de Middeleeuwen terug te gaan, zoals blijkt uit de oudste reglementen die blijk geven van burenrechtsspraak.

 

 

In 1954 werd besloten het driehonderdjarig bestaan te vieren. Dit besluit volgde op het graveren van een schildje met de afbeelding van de patroonheilige door een zilversmid in 1654. Deze viering markeerde de heropleving van het gilde, dat rond 1654 een nieuwe start maakte. Deze hernieuwde start was een uiting van de sterke wil om het gilde, dat door de gevolgen van de Reformatie en de verarming tijdens de Tachtigjarige Oorlog op een laag pitje was geraakt, voort te zetten. Deze vastberadenheid is altijd de drijvende kracht geweest en blijft dit nog steeds voor de inwoners van Zeddam, die hun eeuwenoude gilde koesteren.

 

 

Het gilde, is meer dan louter een belangengroepje. Het groeide door de eeuwen heen uit tot een organisatie van, voor en door heel Zeddam. Als voortzetting van vroegere lokale bestuursorganen in de voormalige zelfstandige gemeente Zeddam, draagt het gilde bij aan de historie en het karakter van de regio.

 

In onze snel evoluerende tijd past het gilde zich aan de veranderingen aan. Het is daarom van belang om naast de historie ook de hedendaagse activiteiten vast te leggen. Het Sint Oswaldusgilde toont, als een van de weinige overgebleven authentieke oude gilden, aan hoe het na zoveel eeuwen nog steeds onmisbaar is. Het gilde functioneert op eigentijdse wijze en blijft een waardevol onderdeel van de Zeddamse gemeenschap.